.CMS là gì? CMS là gì?

CMS là từ viết tắt của: Content Management System (nghĩa: Hệ thống quản lý nội dung)

Là hệ thống dùng để tạo ra, thay đổi, lưu trữ, xóa, các thông tin , tài nguyên dựa trên một hệ thống lưu trữ được tổ chức tốt. Ngoài ra nó còn bao gồm các công cụ giúp cho việc tìm kiếm, quản lý phiên bản và phát hành thông tin, định dạng thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thông tin ở đây có thể là thông tin có cấu trúc (được lưu trong CSDL), hoặc thông tin không cấu trúc như các file media, file văn bản….

Các tờ báo điện tử hiện nay là một loại CMS, các cổng thông tin điện tử của chính phủ hiện cũng là CMS. Hãy tưởng tượng một tờ báo điện tử, phóng viên sẽ tạo một bài báo và được hệ thống quản lý. Bài báo này sẽ được chuyển tới người biên tập để chỉnh sữa, thay đổi ( tuy nhiên phiên bản gốc vẫn được bảo lưu ). Có thể có nhiều biên tập viên tham gia vào thay đổi bài viết này. Tất cả các thay đổi đều được ghi nhận và bảo lưu. Sau đó, bài viết này sẽ được chuyển tới tổng biên tập, ông này duyệt và ra lệnh xuất lên web, bài báo này sẽ tự động xuất hiện trên web và tự động mất đi sau một thời gian định trước.

Điều quan trọng là người biên tập này không cần phải biết HTML để có thể đưa bài báo đó lên web, hệ thống sẽ tự động trình bày và để bài báo đó vào đúng mục thích hợp. Ở mức độ phức tạp hơn, đối với các cổng thông tin của chíh phủ, tài liệu không chỉ là các bài viết, nó có thể là công văn, là giấy tờ, quyền sử dụng đất, giấy đăng ký kết hôn, các văn bản pháp luật,…..

Người truy cập có thể là các bộ ngành, có thể là người dân, các công ty,… hệ thống sẽ quản lý tất cả và cung cấp đúng thông tin cho đúng người, đúng thời gian với các định dạng, trình bày thích hợp nhất.

Có rất nhiều hệ thống CMS trên thế giới. Một số dạng phổ thông và đơn giản có thể kể là Mambo, Joomla, Nuke, … Phức tạp hơn thì có Typo3, ezpublish,… Tất cả những hệ thống kể trên đều là mã nguồn mỡ.

CMS là xu hướng chung của tất cả các website ngày nay. Blogger, là một dạng CMS, Wiki là một dạng CMS…. CMS trong tương lai sẽ được tích hợp vào các hệ thống ERP của doanh nghiệp. Các dữ liệu của doanh nghiệp sẽ được publish trực tiếp lên website mà không cần phải tốn nhiều công sức. Ví dụ một nhà máy, họ vừa sản xuất ra một sản phẩm, sản phẩm này lập tức xuất hiện trên trang web về thương mại điện tử của nhà máy đó, thông tin về sản phẩm sẽ được lấy từ dữ liệu của phòng kỹ thuật, giá cả thì lấy từ phòng kinh doanh, các phương thức khuyến mãi lại được truy cập trực tiếp từ phòng marketing. Các báo cáo thuế của doanh nghiệp sẽ được xuất bản và gửi trực tiếp về phòng thuế…. Một hệ thống CMS là một hệ thống quản lý mọi thứ, bời vì tất cả đều là content. Cái hay của một hệ thống là làm sao tổ chức và quản lý được những content phi cấu trúc và quản lý được nhiều loại thông tin. IDG trong những năm vừa rồi có đề ra một concept mới gọi là EW (Enterprise Workspace / Enterprise Workplace) đây là một hệ thống tích hợp mọi công cụ cho doanh nghiệp, bao gồm ERP, CRM, CMS,… Doanh nghiệp sẽ có một công cụ quản lý hết mọi hoạt động của mình. Đây là những hệ thống rất lớn, tuy nhiên lại rất triệt để.

Bình luận

Copyright © 2021 — HUHO Co., Ltd. All rights reserved.