.Cài đặt Email Google Apps trên Microsoft Outlook Cài đặt Email Google Apps trên Microsoft Outlook

Trước tiên các bạn tiến hành đăng nhập vào GmailCài đặt > Chuyển tiếp và POP hoặc IMAP > Chọn Bật POP và IMAP cho thư đến từ bây giờ.

Sau khi thiết lập các bước đó bạn có thể tạo thêm tài khoản 1 cách dễ dàng bằng cách mở Outlook lên vào vào File > Add Account

Trong cửa sổ Add new account chọn Manually configure server settings or additional server types

Nhấn Next > tiếp tục chọn Internet E-mail > Chọn Next

Tại phần này các bạn sẽ phải thiết lập các thông tin:

  • Địa chỉ Email: VD: abc@domain.com
  • Mật khẩu (password): password Email Google Apps
  • Incomming mail server: pop.gmail.com
  • Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com

Tiếp tục chọn More Settings và check vào phần My outgoing server(SMTP) requires athentication

Chuyển sang tab Advanced điền các thông số như phía dưới:

Chọn OK để hoàn tất, click Next để Outlook kiểm tra việc kết nối và gửi thư test thử nếu báo thành công thì việc cài đặt tài khoản google apps của bạn đã thành công.

Nếu không thành công thì xem lại các bước thực hiện ở trên.

Chúc thành công.

Email Google Apps Doanh Nghiệp bản miễn phí thanh toán 1 lần.

Bình luận

Copyright © 2018 — HUHO Co., Ltd. All rights reserved.