.Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoiper trên IPhone | HUHO Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoiper trên IPhone | HUHO

Để sử dụng phần mềm Zoiper để kết nối đến các tổng đài Voip, ta làm theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: vào “App Store” và tìm phần mềm “Zoiper” để tiến hành cài đặt.

Bước 2: mở phần mềm “Zoiper” và phần quyền cho phần mềm được phép truy cập Microphone và Contact

Bước 3: chọn “Setting” rồi chọn “Account

Bước 4: chọn “+” để thêm account

Bước 5: chọn “SIP account“, và điền thông tin của SIP account

Bình luận

Copyright © 2021 — HUHO Co., Ltd. All rights reserved.