.Instant Articles | HUHO Instant Articles | HUHO

Instant Articles là gì?

Instant Articles là một trong những công cụ được Facebook xây dựng để khắc phục các vấn đề về tốc độ load trang Web trên các thiết bị di động đặc biệt là trên SmartPhone. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về Instant Articles cũng như các bướ …

Copyright © 2020 — HUHO Co., Ltd. All rights reserved.