.Tháng 7/2018, Google Chrome sẽ cảnh báo bảo mật “Không an toàn” cho mọi trang web không có https | HUHO Tháng 7/2018, Google Chrome sẽ cảnh báo bảo mật “Không an toàn” cho mọi trang web không có https | HUHO

Tháng 7/2018, Google sẽ hiển thị cảnh báo Trang Web Không an toàn trên thanh địa chỉ của trình duyệt Google Chrome với mọi trang web không sử dụng HTTPS.

Do đó, việc sử dụng HTTPS/SSL xem như là một yếu tố quan trọng bắt buộc với mọi website.

Vậy tại sao chúng ta lại cần thiết cập nhật ngay HTTPS/SSL:

HTTPS là kết nối HTTP được mã hóa, giúp kết nối này trở nên an toàn hơn, khi sử dụng https kết nối của bạn tới một trang web là an toàn thay vì HTTP trong URL. Hầu hết các trình duyệt đều có biểu tượng chỉ ra kết nối an toàn

Tại sao nên sử dụng HTTPS ?

  1. SSL bảo mật tốt hơn cho website của bạn
  2. SSL tốt hơn cho SEO website của bạn: Google đã chính thức nói rằng HTTPS là một yếu tố  quan trọng để xếp hạng website. Website của bạn có lẽ sẽ mất lợi thế nếu bạn không sử dụng SSL, các đối thủ cạnh tranh từ khóa sẽ vượt qua bạn trên bảng xếp hạng tìm kiếm.
  3. SSL sẽ tạo dụng niềm tin và sự tín nhiệm trên website của bạn
  4. Hỗ trợ thống kê Referral Data

Bình luận

Copyright © 2021 — HUHO Co., Ltd. All rights reserved.