.Thiết kế website miễn phí dành cho các tổ chức, cá nhân vì cộng đồng, hội nhóm từ thiện Thiết kế website miễn phí dành cho các tổ chức, cá nhân vì cộng đồng, hội nhóm từ thiện

Thiết kế website miễn phí

Các tổ chức, cá nhân, học sinh, sinh viên đang có các hoạt động vì cộng đồng và đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội vui lòng liên hệ và gửi thông tin đến HUHO để được hỗ trợ tư vấn thiết kế website miễn phí.

LIÊN HỆ CÔNG TY HUHO

Vui lòng gửi những thông tin sau đây qua địa chỉ email: hello@huho.vn

  • Tiêu đề mail: Hỗ trợ thiết kế website miễn phí 
  • Tên tổ chức
  • Giới thiệu qua về hoạt động tổ chức: trực thuộc, lĩnh vực hoạt động, thời gian hoạt động,…
  • Tên người liên hệ
  • Sđt liên hệ
  • Lời đề nghị hỗ trợ thiết kế website

Hoặc điền thông tin vào Form

Công ty HUHO hy vọng đây sẽ là một phần đóng góp nhỏ của chúng tôi cho các hoạt động xây dựng một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Thân ái
HUHO team

Bình luận

Copyright © 2019 — HUHO Co., Ltd. All rights reserved.